# آموزش

جعبه آسان

 این طرح را پرینت گرفته و خطوط مشکی را ببرید و از روی خط چین تا بزنید.   برگرفته از: http://www.home-jewelry-business-success-tips.com/make-jewelry-boxes.html
/ 12 نظر / 345 بازدید